Doktoraty Instytutu Prawa Cywilnego (Archiwum)

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

pl | en
 
 

Doktoraty Instytutu Prawa Cywilnego (Archiwum)

 

Najnowsze pozycje

 • Bączak, Łukasz [APD] (2016-10-04)
  Związki spółdzielcze. W niniejszej pracy autor omawia instytucję związków spółdzielczych, które powstały praktycznie na samym początku polskiego ruchu spółdzielczego. Spółdzielnie tworzyły związki spółdzielcze nie tylko ...
 • Wach-Pawliczak, Małgorzata [APD] (2016-02-16)
  Zasadniczym celem rozprawy doktorskiej jest określenie charakteru prawnego instytucji wyłączenia wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z uwzględnieniem praktyki jej stosowania w orzecznictwie sądowym. ...
 • Królikowska, Katarzyna [APD] (2015-07-27)
  Rozprawa doktorska została poświęcona analizie elementów stosunku prawnego łączącego spółdzielnię mieszkaniową z osobami uprawnionymi do żądania uwłaszczenia. Istotę problemu badawczego pracy wyznacza pytanie, w którym ...
 • Weber, Anne-Marie (2015-04-01)
  Istotę problemu badawczego pracy wyznacza pytanie, czy istnieje narzędzie prawne, które umożliwia praktyczne (a więc rzeczywiste) rozwiązanie, a przynajmniej znaczące złagodzenie konfliktu między tezą o niższej efektywności ...
 • Ostojska, Joanna (2015-03-04)
  W Europie powstają dziś regulacje prawne umożliwiające dokonywanie zmiany tzw. płci metrykalnej osobom, które nie identyfikują się z płcią przypisaną im przy urodzeniu. Zjawisko polegające na trwałej rozbieżności pomiędzy ...