Doktoraty Instytutu Prawa Cywilnego (Archiwum)

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

pl | en
 
 

Doktoraty Instytutu Prawa Cywilnego (Archiwum)

 

Najnowsze pozycje

 • Niezgódka, Piotr (2018-06-19)
  Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest analiza testu trójstopniowego w prawie autorskim w kontekście paradygmatów tego prawa. Postawiona została teza o nieprawidłowości postrzegania formuły testu trójstopniowego jako narzędzia ...
 • Rejmer, Małgorzata Barbara (2018-05-28)
  Warszawa, dnia 25 maja 2018 roku Małgorzata Rejmer Wydział Prawa i Administracji Instytut Prawa Cywilnego Uniwersytet Warszawski Streszczenie rozprawy: „Sukcesja przedsiębiorstwa w polskim systemie prawnym” Problem ...
 • Bławat, Magdalena (2017-06-22)
  Konwersja nieważnych czynności prawnych(streszczenie rozprawy doktorskiej) Rozprawa została poświęcona zagadnieniu konwersji nieważnych czynności prawnych. Za punkt wyjścia dla badań przyjęto model konwersji z § 140 kodeksu ...
 • Sekinda, Piotr (2017-01-23)
  mgr Piotr SekindaStreszczenie dysertacji doktorskiej:Transakcje opcji walutowych w polskim systemie prawnymCelem badawczym pracy doktorskiej są transakcje opcji walutowych zawierane napozagiełdowym rynku instrumentów ...
 • Panfil, Karolina (2017-05-29)
  Przedmiotem pracy jest prawo odstąpienia od umowy przysługujące wierzycielowi w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika.Zaprezentowane w pracy wyniki badań prowadzonych metodą ...