Doktoraty Instytutu Prawa Karnego (Archiwum)

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Doktoraty Instytutu Prawa Karnego (Archiwum)

 

Recent Submissions

 • Ferenz, Jerzy (2016-10-12)
  Celem niniejszej pracy doktorskiej było rozstrzygnięcie w przedmiocie legalności, bądź bezprawności operacji korekty płci na gruncie polskiego prawa karnego, a także ustalenie, czy można osobie przeprowadzającej tego typu ...
 • Borchólski, Karol (2015-10-06)
  Streszczenie rozprawy doktorskiej „Problematyka przestępczości chuliganów piłkarskich w Polsce”. mgr Karol Borchólski Środowisko pseudokibiców było tematem wielu opracowań autorstwa zarówno psychologów jak i socjologów, ...
 • Morgała, Dominik (2015-01-20)
  W rozprawie Autor zamierzał wykazać, że przy rozstrzyganiu na gruncie art. 31 ust. 3 Konstytucji RP kolizji chronionych interesów prawnych, należy zestawiać ze sobą interes jednostki obejmujący ochronę jej prywatności, ...
 • Czapliński, Mariusz (2014-12-15)
  Praca doktorska pod tytułem „Zawieszenie postępowania karnego w teorii i praktyce” dotyczy instytucji karnego prawa procesowego. Zawieszenie postępowania jest instytucją tradycyjną i było uregulowane w każdym obowiązującym ...
 • Szewczyk, Marcin Janusz (2014-10-16)
  Rozprawa doktorska poświęcona jest jednej z najważniejszych instytucji prawnych procesu karnego, za którą należy uznać zakaz reformationis in peius. Wybór tematu został podyktowany doniosłością prawną i praktyczną tej ...