Wielostopniowe klauzule rozstrzygania sporów w świetle wybranych obcych porządków prawnych

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Weitz, Karol
dc.contributor.author Kajkowska, Ewelina
dc.date.accessioned 2014-10-06T07:03:27Z
dc.date.available 2014-10-06T07:03:27Z
dc.date.issued 2014-10-06
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/765
dc.description.abstract Zagadnieniem znajdującym się w centrum rozprawy doktorskiej jest egzekwowalność wielostopniowych klauzul rozstrzygania sporów w świetle wybranych obcych porządków prawnych. Wielostopniowe klauzule rozwiązywania sporów są to postanowienia umowne, na mocy których strony zobowiązują się do tego, by przed wytoczeniem powództwa w arbitrażu lub przed sądem powszechnym, spór został poddany obranej technice ze spektrum alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR). Przedmiotowe klauzule stanowią mechanizm zmierzający do zapewnienia szybkiego i taniego rozstrzygnięcia powstałych na tle kontraktu kontrowersji, zanim przekształcą się one w spór, który będzie musiał zostać przedłożony do ostatecznego rozstrzygnięcia wyrokiem sądu lub trybunału arbitrażowego. Pojęcie egzekwowalności wielostopniowych klauzul rozstrzygania sporów rozumiane jest w pracy doktorskiej jako skutek podniesienia zarzutu naruszenia przez stronę klauzuli przewidującej poddanie sporu odpowiedniej procedurze ADR przed wytoczeniem powództwa przed sądem lub trybunałem arbitrażowym. Zagadnienie to jest analizowane z punktu widzenia prawa angielskiego, niemieckiego, francuskiego i szwajcarskiego. ANG: In order to reduce costs and the length of the dispute resolution process parties commonly decide to integrate two or more ADR methods within a single progressive system, with arbitration being permitted when attempts to resolve a dispute at the pre-adjudication stage fail. This expanding popularity of recourse to various dispute resolution techniques in major international contracts draws attention to the widespread phenomenon of multi-step dispute resolution clauses. Contracts providing for pre-adjudication ADR are surrounded by a number of controversial issues, the most challenging of which concerns their enforceability. What should the court’s or arbitral tribunal’s reaction be if one party refuses to adhere to a framework designed to guide the parties through a sequence of pre-arbitral steps? As the uniform “law of ADR” is in its formative stages, the functioning of multi-step clauses is subject to a number of problems arising from the multiplicity of legal systems applicable in cross-border disputes. The PhD dissertation examines the relationship between preliminary ADR levels and arbitration and litigation from the perspective of English, German, French and Swiss law.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject alternative dispute resolution arbitration mediation
dc.subject alternatywne metody rozstzygania sporów arbitraż
dc.title Wielostopniowe klauzule rozstrzygania sporów w świetle wybranych obcych porządków prawnych
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Ewelina Kajkowska
dc.contributor.department Wydział Prawa i Administracji
dc.date.defence 2014-10-06

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics