Nadzór nad fundacjami

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Izdebski, Hubert
dc.contributor.author Kuć, Daniel
dc.date.accessioned 2014-10-08T12:54:31Z
dc.date.available 2014-10-08T12:54:31Z
dc.date.issued 2014-10-08
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/772
dc.description.abstract Niniejsza praca ma za zadanie przeanalizować rozwiązania nadzoru nad fundacjami w polskim systemie prawnym. Pracę swoją rozpocząłem od próby zdefiniowania fundacji i umiejscowienia jej w systemie państwa. W celu głębszego zbadania funkcjonowania fundacji w Polsce dokonano jej analizy historycznej ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań historycznych w zakresie funkcjonowania nadzoru nad fundacjami. W pracy znajduje się analiza prawnoporównawcza systemu polskiego z systemem prawa niemieckiego oraz informacje o zasadach funkcjonowania nadzoru w Królestwie Niderlandów. Przedstawiono również szeroką analizę rozwiązań systemowych przyjętych w Polsce, które dotyczą funkcjonowania nadzoru nad fundacjami, z uwzględnieniem różnych rozwiązań instytucji nadzoru w stosunku do różnych typów fundacji. Dokonałem analizy orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie funkcjonowania instytucji nadzoru w Polsce. W części empirycznej skupiłem się na opisie przeprowadzonych badań naukowych w zakresie funkcjonowania organu nadzoru w Polsce. Badania te zostały przeprowadzone w pięciu ministerstwach oraz we wszystkich starostwach powiatowych znajdujących się na Mazowszu. Badania zostały przeprowadzone albo poprzez bezpośredni kontakt z osobami odpowiedzialnymi w danych instytucjach, albo poprzez skorzystanie przeze mnie ze środka prawnego – dostępu do informacji publicznej. W pracy ujęto również rozważania przedstawicieli środowiska związanego z funkcjonowanie fundacji w Polsce oraz dwa projekty nowelizacji ustawy o fundacjach. W ostatniej części pracy przedstawiłem wnioski z kontroli fundacji przedstawione przez Najwyższą Izby Kontroli. Ostatni rozdział pracy to podsumowanie zarówno istniejących form nadzoru, zasad funkcjonowania, zagrożeń, jak i korzycie z niego płynących. Podjąłem również próbę zaproponowania nowych rozwiązań prawnych w zakresie funkcjonowania nadzoru w polskim systemie prawnym. Praca została opracowana na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz, stosunkowo mało bogatej, literatury odnoszącej się do kwestii związanych z funkcjonowaniem nadzoru nad fundacjami w Polsce. Dodatkowo w pracy został dodany wątek dotyczący naruszeń prawa fundacyjnego, który to problem był szeroko opisany w mediach w 2013 roku.
dc.language.iso pl
dc.rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.subject państwo
dc.subject kontrola
dc.subject trzeci sektor
dc.subject nadzór
dc.subject fundacja
dc.title Nadzór nad fundacjami
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Daniel Kuć
dc.contributor.department Wydział Prawa i Administracji
dc.date.defence 2014-10-22

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics