Doktoraty Wydziału Fizyki

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Doktoraty Wydziału Fizyki

 

Recent Submissions

  • Darvishi, Neda (2017-04-18)
    The Standard Model (SM) of particle physics is very successful, yet it leaves many basic questions unanswered. This thesis is focused on some of these open problems. The aim of this study is to explore and exploit the ...
  • Kucharski, Piotr (2017-05-23)
    Jednym z najważniejszych celów współczesnej fizyki teoretycznej jest znalezienie zunifikowanego opisu wszystkich oddziaływań fundamentalnych. Model Standardowy stanowi teorię oddziaływań elektromagnetycznych, słabych i ...