Doktoraty Wydziału Historycznego

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Doktoraty Wydziału Historycznego

 

Recent Submissions

  • Fituła, Marta (2020-06-17)
    Począwszy od 6 tys. p.n.e do wybrzeży Sycylii docierały pierwsze społeczności neolityczne, mające udział w rozprzestrzenianiu nowego modelu kulturowego opartego na gospodarce rolniczohodowlanej, Jedną z przesłanek tego ...
  • Siechowicz, Paweł (2020-06-15)
    Tematyka rozprawy dotyczy najistotniejszej ekonomicznej przemiany w dziejach muzyki jako praktyki społecznej. Za taką właśnie zmianę należy uznać przejście od sytuacji, w której kompozytor pozostawał na służbie znanego ...