Doktoraty Wydziału Prawa i Administracji

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Doktoraty Wydziału Prawa i Administracji

 

Recent Submissions

  • Kuźnicki, Piotr (2020-06-15)
    Istota problemu badawczego niniejszej pracy sprowadza się do odpowiedzi na pytanie o relację prawno-ekonomiczną zachodzącą pomiędzy koncepcją osobowości prawnej a zasadą wyłączonej odpowiedzialności wspólników za ...