Statystyki

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

pl | en
 
 

Statystyki

Wszystkie wizyty

Przeglądań
Grodzieńskie kroniki klasztorne XVII i XVIII wieku. Formy gatunkowe i aspekty komunikacyjne 379805
Egzekucja z nieruchomości jako środek egzekucyjny w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych 12233
Modele oceny szkolnej efektywności nauczania 11829
Bezpieczeństwo imprez masowych. Wybrane aspekty prawne i kryminalistyczne. 11000
Zakaz reformationis in peius w polskim procesie karnym 10154
Kampanie społeczne jako instrument kształtowania postaw i zachowań (założenia teoretyczne i ich weryfikacje empiryczne) 9233
Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego 6240
Armia koronna w pierwszej połowie XVI w. na tle przeobrażeń w sztuce wojennej doby wojen włoskich. 5467
Sekurytyzacja bankowa w prawie polskim 5441
Strefa euro – konwergencja nominalna vs realna 5400

Szukaj w repozytorium

Przeglądaj

Moje konto