Instrukcja deponowania doktoratu

 1. Stwórz plik .pdf
 2. Załóż konto w Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego (na stronie rejestracyjnej podaj adres e-mail, na który zostaną wysłane instrukcje)
 3. Zaloguj się do Repozytorium UW
 4. Przejdź do panelu „Dodawanie pozycji” i postępuj zgodnie z instrukcjami. Po dodaniu pliku z pracą, musisz załączyć recenzje. W tym celu naciśnij przycisk „Dodaj plik i kolejne” znajdujący się pod polem „Opis pliku”. (Dotyczy to tylko doktoratów deponowanych przed obroną).
 5. Zweryfikuj zapisane dane
 6. Zatwierdź licencję
 7. Zdeponowany doktorat zostanie zatwierdzony przez redaktorów Repozytorium UW.
 8. Limit czasu na umieszczenie pracy w Repozytorium to 60 min. Jeśli na którymś z etapów dodawania pozycji musisz przerwać deponowanie, użyj przycisku „Zapisz i wyjdź”, który znajduje się na dole strony.
 9. Pracę należy zdeponować najpóźniej na 12 dni przed datą obrony. Rozprawa po zatwierdzeniu jej przez redakcję Repozytorium będzie widoczna dla przeglądarek internetowych po ok. 2 dniach, a po ok. 7 - znajdzie się w Google Scholar.

Zakładka „Dodawanie pozycji”

Procedura dodawania doktoratów jest podobna jak w przypadku dodawania każdego tekstu do repozytorium CeON. Niektóre kroki różnią się jednak ze względu na specyfikę deponowanych tu prac (doktoratów). Główne różnice polegają na:

 1. Opcja „Wiele tytułów” jest narzucona z góry, ponieważ doktorant musi podać wersję w języku pracy i polską lub angielską. W związku z tym pole służące wpisaniu drugiegi tytułu pracy dodaje się automatycznie
 2. Pole „Autorzy” zastąpiliśmy polem „Autor”
 3. Dodaliśmy wymagane pole „Promotor”
 4. Dodaliśmy wymagane pole „Data obrony”
 5. Zmieniliśmy sposób udzielania licencji