Moje konto

moje konto - menu boczne

Ilustracja 1. Odnośniki do funkcji związanych z obsługą konta użytkownika

Dostęp do funkcji związanych z kontem użytkownika w repozytorium jest zawsze możliwy z poziomu okienka Moje konto. Zawiera ono listę aktywnych odnośników, wywołujących jedną z pięciu dostępnych dla użytkownika funkcji.

Profil

Funkcja pozwalająca edytować podstawowe informacje o użytkowniku.

moje konto - profil

Ilustracja 2. Edycja profilu użytkownika

Podstawowym identyfikatorem konta i użytkownika jest adres email podany w procesie rejestracji. Tej informacji nie można edytować.  Kolejne dwa pola pozwalają określić imię oraz nazwisko użytkownika - nie mogą one pozostać puste. Pole kontakt pozwala dodać informację o innym niż podstawowy adres e-mail sposobie kontaktu. Pozostałe pola są jasno wyjaśnione w paskach podpowiedzi poniżej nagłówków.

Dodawanie pozycji

moje konto - profil

Ilustracja 3. Dodawanie pozycji do repozytorium

Skrót pozwalający przejść bezpośrednio do dodawania nowych pozycji do repozytorium.

Moje pozycje

moje konto - profil

Ilustracja 4. Pozycje użytkownika

Funkcja pozwalająca przeglądać pozycje dodane przez użytkownika.

Pozycje dodane

Funkcja pozwalająca przeglądać pozycje, które są w trakcie dodawania przez użytkownika albo oczekują na kolejny krok przepływu pracy (zazwyczaj przejrzenie przez redaktora repozytorium).

Wyloguj

Funkcja pozwalająca wylogować się z konta.