Przeglądanie repozytorium

przeglądaj - menu boczne

Ilustracja 1. Odnośniki do filtrów mechanizmu przeglądania

Repozytorium można przeglądać według podstawowych informacji o znajdujących się w nim zasobach. Zdefiniowane filtry umożliwiają przeglądanie według daty wydania, autorstwa, tytułu, tematu oraz afiliacji. Można przeglądać całą zawartość repozytorium (opcja „całe repozytorium”) lub jej część (po przejściu do wybranej kolekcji uaktywania się opcja „ta kolekcja”).

Ilustracja nr 1 prezentuje przykładową zawartość fragmentu strony zawierającej odnośniki do filtrów mechanizmu przeglądania.

Po wybraniu rodzaju przeglądania, można łatwo przechodzić do szczegółowych wyników. Na przykład filtrowanie według autorstwa pozwala wybrać pierwszą literę lub wpisać kilka pierwszych liter nazwiska autora (ilustracja nr 2). Analogicznie obsługuje się mechanizm przeglądania w wypadku pozostałych kryteriów.

Ilustracja 2. Filtrowanie według autorstwa

Odkryj

odkryj - menu boczne

Ilustracja 3. Precyzowanie filtrów wyszukiwania

Repozytorium przedstawia listę najpopularniejszych materiałów w wybranych kategoriach: autor, temat i data wydania. Wybranie odnośnika spowoduje przekierowanie do strony zawierającej wyniki wyszukiwania dla danego autora, tematu lub daty wydania.