Jak szukać w repozytorium

wyszukiwanie - menu boczne

Ilustracja 1. Prosty formularz wyszukiwania

Dostęp do wyszukiwarki jest zawsze możliwy z pola wyszukiwania Szukaj w repozytorium. Wpisany w to pole tekst wyszukiwany jest w metadanych i treści dostępnych w repozytorium materiałów. Wyniki wyszukiwania prezentowane są na stronie, która jednocześnie umożliwia dalsze zawężanie otrzymanych wyników. Przejście do tej strony możliwe jest także bezpośrednio, przez użycie odnośnika Szukanie zaawansowane (oraz mechanizmu odkryj).

wyszukiwanie

Ilustracja 2. Precyzowanie filtrów wyszukiwania

Ilustracja nr 2 przedstawia fragment strony wyszukiwania, na której można precyzować filtry wyszukiwania. Przy kolejnej iteracji można usunąć któryś z użytych filtrów, odznaczając pole przy tym filtrze w górnej części strony. Można także dodać nowy filtr, postępując zgodnie z krótkim opisem widocznym poniżej nagłówka dodaj filtr. Warto zwrócić uwagę na funkcję podpowiedzi, która uaktywnia się automatycznie podczas definiowania nowych filtrów.