Jak dodawać do repozytorium

W menu bocznym, w polu Moje konto, należy kliknąć Dodawanie pozycji.

Moje konto

Ilustracja 1. Boczny panel „Moje konto”

Pierwszym krokiem jest określenie kolekcji, w której będzie zapisana dodawana pozycja.

Wybór kolekcji

Ilustracja 2. Wybór kolekcji

Właściwy proces dodawania rozpoczyna się od odpowiedzi na pytania dotyczące pozycji. Pytania są sformułowane jasno i dodatkowo wyjaśnione w krótkim zdaniu poniżej zasadniczego pytania – odpowiedź na nie nie powinna nastręczać większych trudności.

Podstawowe pytania

Ilustracja 3. Podstawowe pytania

W kolejnych dwóch krokach należy podać jak najwięcej informacji opisujących dodawany materiał. Pola oznaczone gwiazdką są polami wymaganymi – muszą być wypełnione, aby pozycja została dodana.

Opisywanie pozycji, część 1

Ilustracja 4. Opisywanie pozycji, część 1

Opisywanie pozycji, część 2

Ilustracja 5. Opisywanie pozycji, część 2

Następny krok to przesłanie dodawanego pliku, który można opatrzyć krótkim opisem. Można dodać więcej niż jeden plik – w tym celu należy nacisnąć przycisk Dodaj plik i kolejne.

Dodawanie pliku

Ilustracja 6. Dodawanie pliku

Po przesłaniu pliku pojawi się prośba na przejrzenie wprowadzonych danych pod kątem ich poprawności.

Sprawdzenie poprawności

Ilustracja 7. Sprawdzenie poprawności

Przed zakończeniem dodawania materiału można udzielić do niego licencji. Naciśnięcie przycisku Rejestracja dodawania kończy proces dodawania – materiał jest przesyłany do weryfikacji przez redaktora repozytorium.

Udzielanie licencji

Ilustracja 8. Udzielanie licencji

Koniec procesu dodawanie

Ilustracja 9. Koniec procesu dodawania