To krótkie wprowadzenie do obsługi repozytorium składa się z czterech części: