Wydział Prawa i Administracji

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

pl | en
 
 

Wydział Prawa i Administracji

Najnowsze pozycje

 • Niezgódka, Piotr (2017-08-31)
  Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest analiza testu trójstopniowego w prawie autorskim w kontekście paradygmatów tego prawa. Postawiona została teza o nieprawidłowości postrzegania formuły testu trójstopniowego jako narzędzia ...
 • Niezgódka, Piotr (2018-06-19)
  Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest analiza testu trójstopniowego w prawie autorskim w kontekście paradygmatów tego prawa. Postawiona została teza o nieprawidłowości postrzegania formuły testu trójstopniowego jako narzędzia ...
 • Bogacz, Ludomir (2018-06-13)
  Zadaniem pracy jest pogłębienie dotychczasowych badań nad aukcją w prawie rzymskim poprzez zbadanie prawnych aspektów dotyczących zawarcia umowy w konsekwencji przeprowadzonej aukcji.Wybór tematu związany był ze stosunkowo ...
 • Kiełczawa, Anna (2018-06-13)
  Praca przedstawia początki koncepcji państwa w myśli generała Charles’a de Gaulle’a. Przedmiotem analizy są wybrane czynniki, które wpłynęły na kształtowanie się owej koncepcji. Środowisko rodzinne, doświadczenie I wojny ...
 • Pretkiel, Bohdan (2018-06-12)
  Argument z autorytetu eksperta na przykładzie instytucji biegłego w polskim postępowaniu sądowym. Streszczenie Głównym celem rozprawy jest wykorzystanie narzędzi i metod wypracowanych przez teorię argumentacji do opisu i ...